Основні показники якості повітря

Основные показатели качества воздуха

Основні показники якості повітря

Перед тим, як розпочати аналіз якості повітря розберемось, що таке повітря?

Повітря - це газова оболонка Землі, якою ми дихаємо. В основному повітря складається з наступних газів: азот (N2) - 78% за об'ємом; кисень (O2) - 20,9% за об'ємом; Аргон (Ar) - 0,9%; 0,2% - інші гази.

За санітарними нормами України основними показниками якості повітря в приміщенні є температура, вологість та швидкість руху повітря.

Основними домішками повітря які впливають на його якість можна виділити як газоподібні (оксиди сірки, вуглецю, азоту та інші) та мехнічні (попіл, пил, стружка). Про максимальну кількість забруднюючих речовин в повітрі можна дізнатись з даних граничних допустимих концентрацій (ГДК).

Гранична допустима концентрація для повітря - це максимальна кількість шкідливої речовини в одиниці об'єму повітря, що майже не впливає на здоров'я людини та при постійному впливі на людину не справляє шкідливої дії протягом усього життя людини та не викликає несприятливих спадкових змін у потомства.

Максимально разова гранично допустима концентрація (ГДКм.р.) - встановлює обмеження для разових концентрацій шкідливих речовин, використовується в основному на виробництві для оцінки умов праці.

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДКс.д.) - встановлює обмеження для кількості шкідливих речовин в житлових зонах приміщення та оцінюється їх кількістю на добу. Ця характеристика менша ніж ГДКм.р.

Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо показників якості повітря, які потрібно контролювати та не перевищувати. Якість повітря зазвичай оцінюють в добових або річних рівнях концентрацій в одному кубічному метрі повітря. При проведенні регулярних оцінок концентрації повітря вимірюють тверді частинки в мікрограмах на метр кубічний (мкг/м3).

1. Високодисперсні частинки розміром <=10 мікрон PM10:

 • середньорічний рівень - 20 мкг/м3;
 • середньодобовий рівень - 50 мкг/м3.

2. Тонкодисперсні частинки розміром <=2,5 мікрон PM2,5:

 • середньорічний рівень - 10 мкг/м3;
 • середньодобовий рівень - 25 мкг/м3.
  По українським державним нормам регламентується пил ГДКс.д. = 150 мкг/м3.

3. Озон (О3):

 • середній рівень за 8 годин - 100 мкг/м3

4. Двоокис Азоту (NO2):

 • середньорічний рівень - 40 мкг/м3;
 • середньогодинний рівень - 200 мкг/м3
  По українським державним нормам регламентується (NO2) ГДКс.д. = 40 мкг/м3.

5. Двоокис сірки (SO2):

 • середньодобовий рівень - 20 мкг/м3;
 • середній рівень за 10 хвилин - 500 мкг/м3.
  По українським державним нормам регламентується (SO2) ГДКс.д. = 50 мкг/м3.

6. Вiдносна вологість повинна бути в діапазоні від 40%-60%.

7. Чадний газ (CO). Рівень ГДК (СО) в повітрі <1000 мкг/м3.
По українським державним нормам регламентується (CO) ГДКс.д. = 3000 мкг/м3.

8. Формальдегід, який виділяється з тканин та меблів повинен бути нижче 80 ppb (parts per billion - частинок на мільярд).
По українським державним нормам регламентується (Формальдегід) ГДКс.д. = 3 мкг/м3.

9. Леткі органічні речовини VOC (voltaic organic compounds). Загальна кількість летких органічних речовин повинна бути меншою за 200 мкг/м3 або 1000 ppm.

10. Вуглекислий газ (CO2): повинен бути менше 1000 ppm (parts per million - частинок на мільйон). Доречі, в світі до промислової революції середній рівень СО2 була 280 ppm, зараз цей рівень - 400 ppm.

В світі для моніторингу якості повітря на вулиці використовується універсальний індекс якості повітря AQI (Air quality index). В кожної країни на законодавчому рівні він по різному представлений, включає різні показники та має різну градацію.

Найбільш вживаним на сьогодні є AQI Сполучених Штатів Америки, його використовують більшість онлайн платформ для відображення даних у світі.
Він в себе включає 6 показників: Озон (О3), частинки PM10, частинки PM2,5, чадний газ (СО), двоокис сірки (SO2), двоокис Азоту (NO2) та ділить якість повітря на 6 категорій.

В приміщенні в основному контролюють температуру, швидкість руху повітря, відносну вологість, рівень СО2, рівень формальдегіду, частинок PM10 і PM2,5.

Як користуватися проектом та скоротити час на пошук потрібної інформації?

детальніше