Технічна документація

Технічна документація - важлива складова, коли потрібно розібратись в питанні з технічної точки зору.

В даному ресурсі Ви можете знайти наступну документацію:

  • Державні Будівельні Норми або ДБН - це документи, що регламентують діяльність в сферах будівництва та архітектури. В нашому випадку тісно взаємодіють з всіма інженерними системами, правилами та обмеженнями по встановленню та розміщенню різного обладнання. Важливо, щоб проектувальник, будівельник та замовник розмовляли на одній мові. Коли спеціалісти знають про відповідні обмеження, тоді набагато легше уникнути не бажаних конфліктів та щоб кожен розумів об’єм своєї відповідальності.
  • Світові та європейські норми, як правило жорсткіші в порівнянні з вітчизняними та в деяких ситуаціях просто дороблені до відповідного рівня енергозбереження або ж більш екологічні в порівнянні з іншими. На нашу думку варто знати про зміни в світовій практиці, так як технічний прогрес в таких країнах більший і в певному розумінні, світ диктує нам тренди, а не ми світу. Перейнявши деяку практику більш розвинених держав у тих випадках коли це технічно можливо та є відповідні можливості дає нам можливість підняти загальний рівень.
  • Програмне забезпечення в сучасної людини, чи то проектувальних, чи то менеджер, чи то звичайний користувач дає багато переваг. До таких переваг можна віднести швидкість обробки інформації, її стандартизація, зручність, візуалізація та можливість створення навіть 3D моделі. В який працюють не один спеціаліст, а навіть цілі відділи з різними напрямками робіт.
  • Звичайно, у завантаженнях можна віднайти багато інформації, яку можна безкоштовно завантажити та використати для глибшого вивчення того чи іншого питання або ж прискорити власну роботу.

Як користуватися проектом та скоротити час на пошук потрібної інформації?

детальніше